AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
اعتصاب غذاى سه تن از زندانيان سياسى رجايى شهر كرج در سالروز حمله وحشيانه گارد زندان اوين به بند سياسى ٣٥٠ مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
سه شنبه, 29 فروردین 1396 ساعت 00:51

از روز دوشنبه ٢٨ فروردين سه تن از زندانيان سياسى محبوس در زندان رجايى شهر كرج درسالروز يورش وحشیانه گارد زندان اوین به بندسیاسی ٣٥٠ كه در پنج شنبه ٢٨ فروردين ٩٣ انجام گرفت.

 

 

دست به اعتصاب غذا زدند ،اين سه تن با نام های بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز و مهدی امیری در زندان جهنمی و فوق امنیتی رجایی شهر کرج در اقدامی چالش برانگیز و در جهت جلب افکار عمومی به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در ایران ، امروز دوشنبه ٢٨ فروردین ٩٦ دست به اعتصاب غذاى سه روز خواهند زد ، این سه زندانی اعلام کردند در سالروز حمله جنون آمیز گارد زندان اوین به بند ٣٥٠ و به پاس مقاومت و پایداری زندانيان سیاسی اين بند و با احترام به یاد و خاطره هم بندی فقیدشان غلامرضا خسروی که بعد از حمله جنون آمیز گارد زندان در اقدامی کینه توزانه به زندانی رجایی شهر انتقال و در همان زندان اعدام شد و همچنين در اعتراض به رواج خشونت های سیاسی در ایران ، تبعیض وبی عدالتی قوه قضاییه ، تهاجم نظام مند آزادی بیان و نقض مداوم حقوق بشر در ایران از روز دوشنبه ٢٨ فروردین ٩٦ به مدت سه روز اعتصاب غذای اعتراضی خودرا شروع کردند تا توجه افکار عمومی سازمان ها و نهادهای حقوق بشری را ثبت و به تداوم وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران جلب نماید . در حمله جنون امیز نیروهای لباس شخصی و گارد زندان اوین صبح روز پنج شنبه ٢٨ فروردین ٩٣ معروف به پنج شنبه سیاه ، وقتی زندانیان سیاسی بند ٣٥٠ مخصوصا زندانیان اتاق های یک و سه در مقابل گارد وحشی زندان ایستادند و مقاومت کردن و اجازه بازرسی اتاق های خودشان را ندادند این زندانیان در اقدامی کینه توزانه به شدت با باتوم و چماق مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و وقتی همگی آنها را زمین گیر کردند هردو دست و چشم آنها را بستند ودر تونلی که توسط گارد برای ضرب شتم زندانیان درست کرده بودند مورد شکنجه قرار دادند . زندانیانی که در همان روز هنگام ورود گارد زندان به هواخوری منتقل شده بودند وقتی متوجه ضرب و شتم همبندیان خود شدند درهای هواخوری را شکسته و در دفاع از هم بندیان خود با گارد زندان درگیر شدند که منجر به شکستن سر دست و اسیب های جدی به این زندانیان شد و سپس همه زندانیان به انفرادی های ٢٤٠ به مدت ١٥ روز منتقل شدند كه پس از آن بار ديگر به بند ٣٥٠ بازگردانده شدند و در همان روز ها زندانی سیاسی و فعال حقوق بشربهنام ابراهیم زاده به بند ٢٠٩منتقل شد به مدت سه ماه مورد بازجویی قرار گرفت كه برای وى پرونده سازی جدید شكل گرفت ، نام تعدادى از زندانیان که در ان روز در برابر گارد مقاومت کردند : حمید بابایی ، بهنام ابراهیم زاده ، جواد فولادوند ، رضا اکبری منفرد ، اسدالله هادی ، مجید اسدی ، محمدداوری ،رضاشهابی ، اصغر قطان ، محمدصدیق کبودوند ، یاشار دارالشفا ، سعید متین پور ، مهرداد آهن خواه ، سعید حایری ، سروش ثابت و سمكو خلقتی