AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
وضعیت وخیم جسمی آرش صادقی مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 24 تیر 1396 ساعت 19:00

علیرغم وضعیت وخیم جسمی آرش صادقی، وی همچنان از خدمات درمانی و پزشکی مناسب محروم است


 

 

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی به نقل از سحام، آرش صادقی،زندانی سیاسی محکوم به ١٩سال حبس ومحبوس دربند ٣۵٠ زندان اوین علیرغم وضعیت وخیم جسمی همچنان از خدمات درمانی وپزشکی مناسب محروم است.طی روز های اخیر تمامی اعزام های او به بیمارستان لغو گردیده. وی از زمان بازداشت ۲۰ کیلو کاهش وزن داشته است.

آرش صادقی به دلیل آسیب شدید جسمی که در دوران اعتصاب و پس از آن به او وارد شده و در سایه عدم رسیدگی درمانی و پزشکی مناسب وخیم تر گردیده مجبور به استفاده دارو های زیادی است. داروهایی که صرفا بصورت موقت اثر دارند زیرا آرش صادقی نیازمند درمان فوری و مناسب پزشکی است. وی همچنان با دخالت نهاد های امنیتی و قوه قضاییه از خدمات درمانی محروم مانده است.